Uvjeti korištenja

 

I. OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA KORIŠTENJA USLUGE ONLINE PRODAJE VINDIJA D.D. NA DOMENI www.pokupi-puricu.vindija.hr

1. Korištenje i izmjene

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja usluge Online prodaje (dalje: Opći uvjeti i pravila) grupe Vindije d.d odnose se i uređuju način korištenja usluge online prodaje na Internetskoj stranici www.pokupi-puricu.vindija.hr

Internet stranica kao i ostale usluge www.pokupi-puricu.vindija.hr online prodaje kao što su kupnja putem online prodaje, mogu se koristiti za privatnu upotrebu Kupca bez ikakvih naknada na način utvrđen ovim Općim uvjetima i pravilima. Korištenjem www.pokupi-puricu.vindija.hr prodaje obvezujete se poštivati ove Opće uvjete i pravila.

U slučaju događaja više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni Vindija d.d. bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. U slučaju da do uskrate usluge dođe nakon što ste već izvršili plaćanje svoje narudžbe, plaćeni iznos za neisporučene Proizvode biti će Vam vraćen. Kupac prihvaća da u takvim okolnostima Vindija d.d. može odstupiti od ovih Općih uvjeta i pravila te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući, ali ne ograničavajući se, na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući:

 • pristup online sučelju,

 • naručivanje Proizvoda, kao i

 • isporuku već naručenih Proizvoda

Korištenjem Internet stranice smatra se da je Kupac upoznat s ovim Općim uvjetima i pravilima te da iste razumije i prihvaća. Opći uvjeti i pravila se smatraju sastavnim dijelom Ugovora na daljinu te se primjenjuju na prava i obveze Kupca i Konzuma u odnosu na sklopljene Ugovore.

Ako niste suglasni s ovim Općim uvjetima i pravilima, molimo nemojte koristiti www. pokupi-puricu.vindija.hr online prodaju. 

Ovi Opći uvjeti i pravila podložni su promjenama u bilo kojem trenutku. Stoga predlažemo da se prije korištenja Internet stranice u svrhu ostvarivanja kupnje Proizvoda detaljno upoznate s Općim uvjetima i pravilima. Ako Internet stranice www. pokupi-puricu.vindija.hronline prodaje nastavite koristiti nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti i pravila smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima poslovanja. Vindija d.d. nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja Internet stranice.

Opći uvjeti i pravila zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici predstavljaju i predugovornu obavijest u skladu s odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

Osnovni pojmovi

Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta i pravila imaju sljedeće značenje:

E-mail adresa je e-mail adresa kojom se Kupac registrira na Internet stranici.

Internetska stranica je internet stranica www. pokupi-puricu.vindija.hr

Vindija d.d., Međimurska ulica 6 , 42000 Varaždin, OIB : 444138062462

Potrošač može stupiti u kontakt na  promotion@vindija.hr u cilju podnošenja prigovora, pohvala, prijedloga itd.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice te izvrši registraciju.

Kupac je svaka fizička ili pravna osoba, koji putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje podatke na Internet stranici i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Vindiji trgovini, uplati avans od 10.00€ , te pritom naručuje proizvod ili proizvode a ostatak transakcije obavlja u odabranoj Vindija trgovini.  

Maloprodajna cijena je konačna cijena u službenoj valuti Republike Hrvatske za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja.

Pisani prigovor potrošača je prigovor koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju, a kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu, odnosno poslovanje Vindija d.d .s Potrošačem.

Potrošač je svaka fizička osoba - kupac koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Posjetitelj je je svaka pravna ili fizička osoba koja  nije izvršila registraciju, ali pristupa i pregledava sadržaj Internetske stranice.

Proizvod je svaka roba ili usluga, tj. svi proizvodi istaknuti na Internetskoj stranici, a koje je moguće kupiti putem www. pokupi-puricu.vindija.hr  online prodaje.

Račun o kupoprodaji kojim Vindija d.d.prenosi ili se obvezuje prenijeti Kupcu Proizvod/ Proizvode u vlasništvo, a Kupac plaća ili se obvezuje platiti mu cijenu.

Račun  na daljinu je račun sklopljen između Vindije d.d. i Potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti Vindije d.d.i Potrošača na jednome se mjestu pri čemu do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Trajni medij je svako sredstvo koje omogućava Potrošaču ili Vindiji d.d. da pohrani informacije koje su njemu osobno namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD-ROM, DVD, memorijska kartica i čvrsti disk računala.

Isporučitelji naručenih Proizvoda su prodajna mjesta Vindija trgovine.

2. Uvjeti kupnje

Ovim Općim uvjetima i pravilima utvrđuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije Proizvoda u odnosu na koje je na Internetskoj stranici stavljen poziv na davanje ponude. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje Proizvoda putem www. pokupi-puricu.vindija.hr online prodaje definirani su kroz sljedeće faze:

 • Registracija

 • Naručivanje

 • Kupnja

 • Plaćanje avansa

 • Preuzimanje /plaćanje ostatak računa

 • Povrat/reklamacija

Vindija d.d. putem Online prodaje omogućuje kupnju isključivo asortimana Proizvoda koji se nalazi u na internetskoj stranici www. pokupi-puricu.vindija.hr

Kupci pravne osobe podliježu primjeni važećeg Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.

Sve cijene izražene su u službenoj valuti Republike Hrvatske i uključuju PDV. Proizvodi se isporučuju po Maloprodajnim cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke.

U slučaju sumnje Vindije d.d. na zlouporabu sa strane Kupca, Vindija d.d. zadržava pravo ne isporuke narudžbe u bilo kojem trenutku. Vindija d.d. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Kupca, odnosno Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Kupca/Korisnika koje Vindija d.d. prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja ovih Općih uvjeta i pravila.

 2.1. Naručivanje

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom ikone „Dodaj“, odabrani Proizvod se dodaje u potrošačku košaricu.

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na E-mail adresu dobiti ćete E-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane www. pokupi-puricu.vindija.hr.  Potvrda se generira automatski od strane servera te prosljeđuje Kupcu u trenutku potvrde narudžbe. U ovom trenutku smatra se da je ugovor o kupoprodaji za naručene artikle sklopljen te nadalje nije moguće mijenjati podatke ili narudžbu (dodavati artikle, mijenjati količine ili slično). 

Ako ne dobijete E-mail potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane www.pokupi-puricu.vindija.hr , molimo provjerite:

je li potvrda u Vašem Junk/Spam folderu,

je li Vaš mailbox pun,

nalaze li se Proizvodi u Vašoj košarici nakon prijave na Internet stranicu te u tom slučaju ponovite proces naručivanja.

Zbog tehničkih razloga, www.pokupi-puricu.vindija.hr pridržava pravo količinski ograničiti kupnju pojedinih Proizvoda. 

Kupnja je moguća samo u količinama primjerenim za kućanstvo.

Također, kupnja je moguća samo na adresi koja se može u sustavu odabrati kao adresa kupnje. Kupnja  na određene lokacije nije moguća zbog operativno-logističkih razloga te ukoliko određenu adresu nije moguće odabrati u sustavu to ujedno znači da na tu adresu ne pečemo purice. 

 www. pokupi-puricu.vindija.hr e obvezuje isporučiti sve naručene Proizvode u količinama primjerenim za potrebe kućanstva. Ako Kupac naruči količinu Proizvoda koja nije primjerena za kućanstvo (veleprodajne količine), a sadržaj narudžbe je samo taj Proizvod, www. pokupi-puricu.vindija.hr zadržava pravo storniranja narudžbe. 

Slike Proizvoda na www. pokupi-puricu.vindija.hr prodaji su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira Proizvod na Internet stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju Proizvoda. U slučaju nesklada između izgleda Proizvoda prikazanog na slici i izgleda isporučenog Proizvoda Kupac se ne može pozivati na materijalne nedostatke Proizvoda.

Vindija d.d. će nastojati na www.purica-pokupi online prodaji objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

Ovim putem ističemo da se zbog specifičnosti artikala s kojima poslujemo (svježi, lako pokvarljivi proizvodi), kako od Vindije d.d. tako i od Kupca očekuje da surađuju radi potpunog i urednog ispunjenja obveza i ostvarivanja prava.

Opetovano odustajanje od narudžbe, prema Vindija d.d. diskrecijskoj ocjeni  može se smatrati neprihvatljivim ponašanjem te nepoštivanjem Općih uvjeta i pravila poslovanja, temeljem čega Vindija d.d. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili Korisničke računa Kupca.

2.2. Plaćanje

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Vindija Trgovini kao prodavatelju jednim od sljedećih načina plaćanja:

 • gotovinom na prodajnom mjestu

 • debitnim ili kreditnim karticama jednokratno 

 • Uvjeti plaćanja navedeni su na stranici Uvjeti prodaje

 2.2.1. Pred autorizacija/proizvodi koje je potrebno vagati

Ako unutar svoje narudžbe imate naručene Proizvode za koje je potrebno vaganje postoji mogućnost rezervacije uvećanog iznosa u odnosu na iznos koji je naveden u košarici. Prilikom korištenja online plaćanja, Vaša novčana sredstva su samo rezervirana za Vindija trgovinu, a naplata slijedi nakon preuzete narudžbe i izdanog računa.

Na naplatu šaljemo iznos ( potvrda narudžbe/ avans u iznosu od 8,00€) koji je sukladno isporučenim Proizvodima obračunat na završnom računu, a razliku do rezerviranog novčanog iznos izdavatelj kartice u propisanim rokovima oslobađa za Vaše daljnje korištenje.

2.3. Preuzimanje

Kupac preuzima svoju narudžbu u odabranoj Vindiji trgovini, najranije 5 dana nakon izvršene narudžbe.

2.4. Reklamacije, povrati i prigovori

Nezadovoljni ste našom uslugom? Nezadovoljni ste isporučenim Proizvodom?

Obratite nam se s povjerenjem i Vaš ćemo prigovor/reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu kojom ste nezadovoljni ćemo pokušati unaprijediti i poboljšati na Vaše zadovoljstvo.

Pisani prigovor možete uputiti putem e-maila na webshop@vindija.hr.

Na isti način možete nam se obratiti i ako ste nezadovoljni našom uslugom.

Kako bi što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da navedete opisno na što se prigovor odnosi (npr. u slučaju reklamacije na hranu, molimo da navedete ili fotografirate Proizvod (ako se reklamacije može vizualno predočiti) te nam pošaljete lot oznaku i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ datum). Nakon zaprimljenog prigovora, poslat ćemo Vam potvrdu da smo isti zaprimili te ćemo Vam najkasnije u roku od 15 kalendarskih dana odgovoriti na prigovor (15 kalendarskih  dana od dana kada smo zaprimili prigovor), sukladno odredbama važećeg Zakona o zaštiti potrošača.

3.Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz internetsku kupnju biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka.

4. Orijentacijska cijena

Proizvodi se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na odabrani datum isporuke.

Orijentacijske cijene za vagane Proizvode su cijene za Proizvode poput mesa, sireva koji se naplaćuju prema težini, a ne komadu. Cijena će biti obračunata po točnoj težini koja Vam je pripremljena u Vindija trgovini.

 II. UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA ONLINE USLUGE PUTEM INTERNETSKE STRANICE

Vindija d.d. pruža interaktivnu online uslugu putem Internetske stranice na domeni www. pokupi-puricu.vindija.hr. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga i upravljanja sadržajem.

Ovi Uvjeti korištenja Internetske stranice propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i Posjetitelja.

Korištenjem i pristupom ovim Uvjetima korištenja Internetske stranice, izjavljujete da ste pročitali i razumjeli Uvjete korištenja Internet stranice, da ste s istima upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te da pristajete na korištenje Internetske stranice u skladu s njima.

Pravo korištenja Internetske stranice nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti svojih korisničkih podataka i lozinki na mjestima gdje iste kao takve postoje.

Sve stranice www.pokupi-puricu.vindija.hr  on line prodaja na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta...) zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između Vašeg preglednika i stranica www. pokupi-puricu.vindija.hr on line prodaje.

Upoznati ste  s činjenicom mogućih povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja usluga (rutinsko održavanje i sl.) ili poteškoći pristupa Internetskoj stranici uslijed događaja više sile te Vindija d.d. ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Korištenjem stranice potvrđujete da se slažete se i prihvaćate da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Informacije na ovoj Internetskoj stranici mogu sadržavati tehničke netočnosti ili tipografske pogreške. Vindija d.d. ne jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive, te da neće prouzročiti štetu Korisnicima, Kupcima i/ili Posjetiteljima. Svaki Korisnik, Kupac i Posjetitelj prihvaća korištenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi sve eventualne troškove vezane uz održavanje ili popravak računalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na Proizvode ili usluge koje pruža Vindija d.d.

Vindija d.d. pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Vindija d.d. je ovlaštena prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. Vindija d.d. može također u bilo koje vrijeme napraviti poboljšanja i/ili promjene na programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ako Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj ne prihvaća ove Uvjete korištenja, obvezan je suzdržati se od uporabe i korištenja Internetske stranice.

5. Promjena uvjeta korištenja

Vindija d.d. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja Internetske stranice. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na Internetskoj stranici. Bilo kakvo korištenje ove Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i /ili Posjetitelja nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja Internetske stranice kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ako Korisnik, Kupac ili Posjetitelj koristi Internetsku stranicu nakon izmjene Uvjeta korištenja Internetske stranice, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu Korisnicima, Kupcima i /ili Posjetiteljima uslijed takvih izmjena.

6. Računalna oprema

Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Konzuma te sve sa tim povezane troškove. Vindija d.d. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika, Kupca ili Posjetitelja koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

7. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Internetske stranice je zaštićen i Konzum ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na Internet stranici dužni ste prethodno kontaktirati Vindija d.d. putem e-mail adrese webshop@vindija.hr.

Ova Internetska stranica sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi Proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskoj stranici isključivo su pravo grupe Vindije d.d.d ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Vindija d.d. je registrirani žig grupe Vindija .d.d te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. Vindija d.d. je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ove Internetske stranice bez izričitog pismenog odobrenja grupe Vindije d.d.. strogo je zabranjeno.

Bilo kakvo kršenje Uvjeta korištenja Internet stranice koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja društva Konzum i nositelja autorskog prava.

Korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetske stranice dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe Korisnika.

Korisnik se obvezuje da neće na ovu Internetsku stranicu postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Vindija d.d. ne snosi obvezu izvješćivati Korisnika, ili mu pomoći u određivanju da li je određeni materijal podložan autorskom pravu.

Uvjeti korištenja Internetske stranice navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist grupe Vindije kao i s istim povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, te svako od njih ima pravo izravno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

8. Dostupnost www.pokupi-puricu.vindija.hr online prodaje

Iako Vam Vindija d.d. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Vindija d.d. ne može jamčiti da će usluge online prodaje odgovarati Vašim potrebama.

Pristup Internetsku stranici (www.pokupi-puricu.vindija.hr) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja i/ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

9. Povezane internet stranice

Internetska stranica uključuje linkove na druge internet stranice. Materijali na tim stranicama su izvan kontrole Vindija d.d. te Korisnici, odnosno Kupci na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik.

Vindija d.d. nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Dio Internetske stranice predviđen je i za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Vindija d.d. nije odgovoran za bilo kakve pogreške. 

10. Nadzor

Vindija d.d. ima pravo, ali ne i obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, kako bi se osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja Internetske stranice, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane Vindija d.d., kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom.

11. Naknada štete

Korisnik, Kupac i/ili Posjetitelj se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Vindija d.d s njime povezana društva, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ove Internetske stranice od strane Korisnika, Kupca i/ili Posjetitelja.

12. Osobni podaci

Informacije o obradi osobnih podataka od strane Vindije kao voditelja obrade dostupe su na linku:

www.pokupi-puricu.vindija.hr/pravila-privatnosti

13. Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedinih odredbi Uvjeta korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta i preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi.

14. Odricanje od prava

Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

15. Rješavanje sporova

Za sve što nije regulirano ovim Uvjetima primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Sve sporove iz ovih Uvjeta ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Varaždinu uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

16. Primjena uvjeta korištenja

Ovi Opći uvjeti i pravila i Uvjeti korištenja Internetske stranice primjenjuju se od 1.12.2023. godine i vrijede do njihove izmjene ili opoziva od strane Vindija d.d..